Czasami życie układa się różnie i niekiedy może być taka sytuacja, ze dana osoba nie będzie mogła natychmiast po stracie pracy, podjąć kolejnego zatrudnienia. Zasiłek dla bezrobotnych, to pomoc państwa, dzięki której można przetrwać naprawdę bardzo ciężkie życiowe momenty. W rozdziale 15 ustawy o promocji zatrudnienia oraz instytucjach rynku znajdziemy informacje, kto może uzyskać zasiłek dla bezrobotnych. Generalnie rzecz biorąc, żeby taki właśnie zasiłek otrzymać, to trzeba być zarejestrowanym we właściwym urzędzie pracy. Zatem, warto wiedzieć, komu i w jakiej sytuacji, przypadka zasiłek dla bezrobotnych. 

Komu przypada zasiłek dla bezrobotnych

Tak, jak już wspomniano powyżej, żeby móc się ubiegać o zasiłek dla bezrobotnych, to najpierw trzeba zarejestrować się w urzędzie pracy. Żeby móc uzyskać z tego właśnie urzędu zasiłek, niezbędny jest przynajmniej roczny staż pracy, jak również udokumentowanie, że dna osoba przepracowała przynajmniej 365 dni w okresie ostatnich 18 miesięcy, które poprzedzają zarejestrowanie się w urzędzie pracy. Ponadto, osoba która występuje z wnioskiem o przyznanie takiego zasiłku, musi udokumentować, że za pracę poprzednio dostawała przynajmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, od którego były odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne, jak również Fundusz Pracy. W tym roku, ta kwota wynosi 2800 zł brutto.

Zasiłek dla bezrobotnych – strata prawa do zasiłku

Jeżeli osoba bezrobotna, bez żadnych podstaw, odmówi przyjęcia pracy, która jej stała zaproponowana, niezależnie od tego, czy też to praca zarobkowa, wykonywanie prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, prac społecznych, czy też udział w stażu, w kursie, w szkoleniu, bądź przygotowaniu zawodowym w miejscy pracy, jednocześnie traci prawo do zasiłku, jak również jest pozbawiona statusy osoby bezrobotnej. Ten właśnie status można odzyskać po upływie co najmniej 120 dni. 

Zasiłek dla bezrobotnych – ile trwa?

To, na jak długi okres zostanie nam przyznany zasiłek dla bezrobotnych, zawsze jest zależne od różnych czynników, takich jak na przykład stopa bezrobocia w danym powiecie. Osoba, która zamieszkuje obszar powiatu, gdzie stopa bezrobocia z czerwca roku, który zapowiada moment złożenia wniosku, nie przewyższała 150 procent średniej krajowej stopy bezrobocia na ten właśnie okres, będzie mogła liczyć na zasiłek, który przyznawany będzie przez sześć miesięcy. 

Sposób rozwiązania umowy a prawo do zasiłku

Jeżeli będziemy mieć do czynienia z sytuacją, gdzie umowa o pracę wygaśnie z upływem okresu, na którym była ona zawarta, to w takim wypadku zasiłek dla bezrobotnych jest przyznawany od dnia, kiedy dana osoba zarejestrowała się w urzędzie pracy. Również w takim samym czasie, zasiłek ten będzie wypłacany w sytuacji, gdzie pracodawca rozwiązał umowę za wypowiedzenie. Jeżeli to pracownik rozwiązał umowę o pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, to w takim wypadku pracownik również będzie miał prawo do zasiłku, który przysługuje od dnia zarejestrowania się w urzędzie pracy. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj