Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, zasady jej zawierania i odejścia od umowy opisane są w kodeksie cywilnym. Chociaż w pewnych elementach jest podobna do umowy o pracę, nie jest to umowa wsparta na tychże samych warunkach. Stronami umowy zlecenia mogą być: osoby fizyczne, osoby prawne, natomiast również jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Umowa zlecenie – przepisy

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną uporządkowaną w Kodeksie cywilnym. Z racji na fakt, iż do tejże umowy nie mają wykorzystania przepisy Kodeksu pracy, osobie wykonującej zlecenie przypadają jedynie takie prawa, jakie dokładnie pochodzą z treści umowy. Natomiast pracodawca korzystający z usług oferowanych na bazie umów cywilnoprawnych jest przymuszony do zagwarantowania odpowiedniej ochrony zleceniobiorcom.

Poprzez umowę zlecenie otrzymujący zlecenie zobowiązuje się do wykonania właściwej czynności prawnej dla dającego zlecenie. W braku innej umowy zlecenie obejmuje umocowanie do wykonania prac w imieniu dającego zlecenie. Co do zasady umowa owa jest umową płatną. Jeśli ani z umowy, ani z sytuacji nie wynika, iż przyjmujący zlecenie zobowiązał się zrobić je bez wynagrodzenia, za zrobienie zlecenia należy się wynagrodzenie. Umowa owa, w przeciwieństwie do umowy o dzieło, nie jest umową skutku.

Umowa zlecenie natomiast lata do emerytury

Ów model umowy nie daje pracownikom przywilejów z Kodeksu pracy z racji na to, iż umowa zlecenie stanowi przykład umowy cywilnoprawnej. To z kolei może tworzyć wątpliwość dotyczącą tego, czy umowa zlecenie oddziałuje na emeryturę. Okazuje się, iż owszem – jeżeli przy zatrudnieniu w ramach UZ prowadzone są składki na ubezpieczenie społeczne. Dzięki temu ZUS będzie w stanie doprowadzić je przy obliczaniu wielkości emerytury. Tymże samym osoby, jakie są zatrudnione w ramach umowy zlecenie są w lepszej sytuacji aniżeli owe, jakie funkcjonują w ramach umowy o dzieło.

Składki prowadzone od umowy-zlecenia

Od wynagrodzenia brutto pochodzącego z umowy-zlecenia brane są składki na ubezpieczenie społeczne oraz rentowe (nie są pobierane, jeżeli zleceniobiorca ma status studenta) i stawka na ubezpieczenie zdrowotne. Także zleceniobiorca może na swoje życzenie obciążyć własne wynagrodzenie stawką na ubezpieczenie chorobowe. Od każdej umowy-zlecenia, identycznie jak od umowy o pracę, należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy w wielkości 18 proc. świadczenia zaniżonego o koszty osiągnięcia przychodu, także zaniżoną o wielkość uzyskanej opłaty na ubezpieczenie zdrowotne nieprzekraczającej 7,75 proc. podstawy wymiaru składki.

Jakie konsekwencje niesie za sobą zawarcie umowy zlecenie zamiast umowy o pracę?

Powodem, dla jakiego pracodawcy preferują formę umowy zlecenia zamiast umowy o pracę są oczywiście zalety, jakie zleceniodawcy mają zawierając taką umowę. Podstawową wartością dla pracodawców jest szansa uniknięcia wielkich wydatków, które byłyby powiązane z zatrudnieniem na umowę o pracę. Zleceniobiorcy tymczasem cenią ją przede wszystkim za dużą elastyczność.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj