Świadczenia, jak również inne dodatki przyznawane są rodziną zastępczym od dnia, kiedy dziecko rzeczywiście zostało umieszczone w tej właśnie rodzinie, czy też w rodzinnym domu dziecka. Te właśnie świadczenia są wypłacane aż do dnia, kiedy dziecko opuści dom dziecka, czy też rodzinę zastępczą. Warto wiedzieć, że świadczenia, jak rownież inne dodatki, przyznawane są na wniosek rodziny zastępczej, czy też osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka. Wniosek taki składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, który jest właściwy stosownie do miejsca zamieszkania. Co jeszcze musimy wiedzieć na temat świadczeń przyznawanych rodzinie zastępczej?

Świadczenia dla rodziny zastępczej

Świadczenia, które przeznaczone są dla rodzin zastępczych, są udzielane przed starostę właściwego stosownie do miejsca zamieszkania rodziny zastępczej, czy też osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka. To, w jakiej wysokości będzie wypłacane świadczeniem zawsze jest zależne od typu rodziny zastępczej, w jakiej przebywa dziecko. Świadczenia, które przeznaczone są na uregulowanie wszystkich wydatków związanych z utrzymaniem dziecka, tak jak już wspomniano są przyznawane od dnia, kiedy dziecko jest umieszczone w rodzinie zastępczej, aż do dnia, kiedy dziecko rzeczywiście daną rodzinę zastępczą opuści. 

Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że prowadzenie rodziny zastępczej, czy też rodzinnego domu dziecka, to praca na cały etat, a co za tym idzie osoba, która sprawuje pieczę nad dziećmi, dostaje stosowne wynagrodzenie, które na chwilę obecną wynosi minimum 2000 złotych. Jednakże, ostateczna wysokość pobieranego świadczenia, zawsze jest zależna od liczby dzieci, jak również od innych czynników, które znacząco wpływają na obszar podejmowanych prac opiekuńczo – wychowawczych. Kiedy ustalana jest wysokość wynagrodzenia, to bierze się pod uwagę elementy, takie jak umiejętności, szkolenia, jak również ocenę ogólną rodziny zastępczej, czy też osoby prowadzącej rodzinne dom dziecka. 

Ile zarabia rodzina zastępcza?

Rodzina zastępcza, bierze pod opiekę dzieci, jakich sytuacja prawna nie jest do końca uregulowane. Aż do momentu, do którego nie dojdzie do wyjaśnienia ich sytuacji, mogą zostać one zaadoptowane, na przykład przez rodzinę zastępczą, jaka sprawuje nad nimi opiekę. Oczywiście takie dzieci, mogą wrócić również do swoich biologicznych opieków, jeżeli oni odzyskają pełnię praw rodzicielskich. Warto wiedzieć, że świadczenie na pokrycie wszelkich wydatków dziecka, które umieszczone zostało w rodzinie zastępczej spokrewnionej, wynosi nie mniej niż 594 zł. Jeżeli chodzi o świadczenie na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, czy też rodzinie zastępczej, z którą nie jest ono spokrewnione, to wynosi ono minimum 1052 zł.

Ta właśnie pomoc finansowa, jest przyznawana na czas, kiedy dziecko przebywa w rodzinie zastępczej, od dnia ustanowienia tej właśnie rodziny, natomiast jeżeli orzeczenie sądu musi się uprawomocnić, to wówczas pomoc jest przyznawana od dnia uprawomocnienia się tego orzeczenia. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj