O dodatek mieszkaniowy mogą się ubiegać zarówno posiadacze mieszkań lub domów, jak również najemcy. Wymóg: dochód i przestrzeń mieszkania nie mogą przewyższać formalnych norm. Dodatek mieszkaniowy nie jest zapomogą jedynie dla najbiedniejszych. Jeżeli zarabiasz powyżej 4 tys. zł oraz masz rodzinę na utrzymaniu, to także masz prawo do dodatku mieszkaniowego. Z kolei dla tychże, jacy np. ze względu pandemii koronawirusa wpadną w opały pieniężne, dodatek mieszkaniowy może wykazać się kołem ratunkowym.

Dodatek mieszkaniowy – co to?

Dodatek mieszkaniowy to zasiłek dawany osobom w ciężkiej sytuacji materialnej. Został zalegalizowany w 2002 roku. Sprawy przyznawania zasiłków mieszkaniowych określa ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. To państwowe świadczenie finansowe, dają gminy w Polsce. Z tejże metody wsparcia mogą wykorzystać osoby, jakie spełnią wymagania odnotowane w ustawie – dotyczące wielkości wpływów na osobę i przestrzeni mieszkania. Dodatek mieszkaniowy może zminimalizować wydatki utrzymania mieszkania nawet o paręset złotych, jest zatem dużym oparciem.

Dodatek mieszkaniowy – co należałoby wiedzieć?

Czasy, gdy Polacy mogli liczyć na dofinansowanie wkładu własnego, niestety dawno minęły. Rząd mimo potwierdzeń o kontynuacji programu odpowiedniego do Mieszkania dla Młodych, nie wywiązał się z obietnic, zatem wreszcie przyszli kredytobiorcy muszą radzić sobie sami. Teraz dodatek mieszkaniowy to tylko model zapomogi płacony osobom o małych zarobkach.

Jak otrzymać dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy daje się, w czasie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, zarządcy domu czy osobie upoważnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny (np. posiadaczowi lokalu). Ów ma obowiązek zakwalifikować wpłacony mu dodatek mieszkaniowy na poczet przypadających czy płaconych za jego pośrednictwem należności za zajmowany lokal mieszkalny. Pierwsze kryterium, jakie należy spełnić, aby otrzymać dodatek mieszkaniowy, dotyczy tytułu prawnego do lokalu.

Dochód

Dodatek mieszkaniowy przypada osobom, jeśli przeciętny comiesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego osiągnięty w czasie trzech miesięcy poprzedzających chwilę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przewyższa 175% kwoty najmniejszej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym oraz 125% tejże kwoty w gospodarstwie wieloosobowym funkcjonującej w dniu oddania wniosku. W wypadku, jeśli przeciętni comiesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest trochę większy, nie zamyka to szansy uzyskania dodatku mieszkaniowego – jeżeli kwota nadwyżki nie przewyższa wielkości dodatku mieszkaniowego, odpowiedni dodatek zmniejsza się o ową kwotę.

Wniosek o zasiłek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy udzielany jest na wniosek osoby upoważnionej. Daje go wójt, burmistrz czy prezydent miasta, w drodze decyzji administracyjnej. Do wniosku należy dodać informację o dochodach gospodarstwa domowego za czas 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień dostarczenia wniosku i oświadczenie o powierzchni przestrzeni użytkowej, w tymże całej przestrzeni pokoi oraz kuchni, i o wyposażeniu technicznym domu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj