Pożyczki i kredyty to dwa różne mechanizmy finansowe. Oba są produktami bankowymi, które zapewniają kapitał kredytobiorcy, ale różnią się pod względem definicji i celów.

Różnice między kredytem a pożyczką

W języku potocznym terminy pożyczka i kredyt są często używane zamiennie. Pożyczki są wtedy używane jako kredyty i odwrotnie. Zasadniczo, definicje obu terminów są bardzo podobne. Różnice między kredytem a pożyczką są jednak istotne. Wszystkie ważne cechy wyróżniające z punktu widzenia konsumenta są wyjaśnione poniżej.

Suma i termin jako różnica między kredytem a pożyczką

Kredyt terminowy jest często stosowany w finansowaniu nieruchomości lub budowy. Zaciągi te opiewają na duże sumy i mają stosunkowo długi, kilkudziesięcioletni okres spłaty. W związku z tym, termin pożyczka pojawia się zazwyczaj w przypadku tzw. kredytów konsumenckich. Są one wykorzystywane do finansowania codziennych i mniej kosztownych dóbr, takich jak podróże, sprzęt elektroniczny czy meble. Same pożyczki można również podzielić na różne kategorie pod względem okresu spłaty.

Różnica prawna między kredytem a pożyczką

Kredyt i pożyczka różnią się nie tylko pod względem skali. Istnieją również rozróżnienia z prawnego punktu widzenia:

  • Pożyczka, w przeciwieństwie do kredytu, może być również udzielona bezpłatnie.
  • Umowa pożyczki wchodzi w życie dopiero po przekazaniu przedmiotu umowy.
  • Umowa kredytowa jest zawarta w drodze porozumienia. Już umowa o otwarcie kredytu stwarza ciągłe zobowiązanie między dwiema stronami umowy. Bank zobowiązuje się do udostępnienia klientowi środków pieniężnych na określony czas w ustalonej wysokości. Kredytobiorca spłaca w zamian kwotę pieniędzy wraz z odsetkami.

Kredyty definiuje prawo bankowe, natomiast pożyczki reguluje kodeks cywilny i ustawa o kredycie konsumenckim. Do udzielania pożyczek uprawnione są zarówno osoby fizyczne jak i prawne, którymi mogą być np. banki lub licencjonowane firmy pozabankowe. W przypadku kredytów są to jedynie banki.

Klasyfikacja terminów pożyczka i kredyt

Zarówno kredyt, jak i pożyczka są sposobem na pozyskanie kapitału, a ściślej rzecz ujmując, na pozyskanie kapitału obcego (finansowanie dłużne). Kredyt jest tu pojęciem ogólnym, natomiast pożyczka jest szczególną formą kredytu. Oznacza to, że pożyczka jest zawsze kredytem, ale kredyt niekoniecznie musi być pożyczką.

Najistotniejszą różnicą dla klienta jest to, że o ile w przypadku pożyczki mamy dostęp do wszystkich wnioskowanych pieniędzy od razu w momencie przyznawania kredytu, o tyle w kredycie możemy wnioskować o te pieniądze w zależności od potrzeb, jakie mamy. Pożyczka jest produktem finansowym, który umożliwia użytkownikowi dostęp do ustalonej kwoty pieniędzy na początku transakcji, z zastrzeżeniem, że kwota ta wraz z ustalonymi odsetkami zostanie zwrócona w określonym terminie.

Kredyty są zwykle wykorzystywane do pokrycia opóźnień między wpływami i płatnościami dla przedsiębiorstw, do radzenia sobie z określonymi okresami braku płynności lub do określonych zakupów. Pożyczki natomiast są często wykorzystywane do finansowania zakupu towarów lub usług.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj