Co możemy Tobie zaoferować ?

Usługi księgowe

- prowadzenie ksiąg rachunkowych
- prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów
- prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt)
- prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
- prowadzenie ewidencji VAT
- sporządzanie deklaracji VAT, PIT, CIT
- wysyłka JPK
- sporządzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań GUS
- tworzenie planu kont oraz polityki rachunkowości
- wyprowadzanie zaległości księgowych. .

Usługi kadrowe

- prowadzenie akt osobowych pracowników
- ewidencja urlopów, nadgodzin, zwolnień lekarskich itp.
- sporządzanie list płac?
- rozliczanie umów cywilnoprawnych
- sporządzanie raportów ZUS
- rejestracja pracowników oraz członków ich rodzin do ZUS
- rozliczanie dochodów zagranicznych

Dodatkowe usługi

- pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej
- pomoc w zakładaniu spółki z o.o.
- wypełnianie wniosków kredytowych
- sporządzanie raportów
- monitorowanie należności
- przypominanie o terminach płatności podatków
- odbiór dokumentów od Klienta
- archiwizacja dokumentów

© 2019 Biuro rachunkowe AquaMarine | Design by W3layouts. Mod By Me