Cennik Usług Netto

Księgi rachunkowe bez transakcji zagranicznych

0-50 700 zł/mc
51-75 850 zł/mc
76-100 1000 zł/mc
101-125 1250 zł/mc
126-150 1500 zł/mc
.

Księgi rachunkowe z transakcjami zagranicznymi

0-50 860 zł/mc
51-75 1100 zł/mc
76-100 1360 zł/mc
101-125 1660 zł/mc
125-150 1960 zł/mc

Usługi nieobjęte umową

- Rejestracja sp. zoo przez internet 450,00 zł
- Sporządzenie Polityki Rachunkowości 450,00 zł
- Sporządzenie raportu kasowego 8,00 zł /pozycja
- Wystawienie faktury/noty 8,00 zł/szt
- Sporządzenie wniosku o dofinansowanie do PFRON 50,00 zł
- Sporządzenie Uchwały 100,00 zł/szt
- Sporządzenie zestawienia na życzenie klienta 80,00 zł/h
- Sporządzenie Zakładowego Planu Kont 450,00 zł

Prowadzenie KPiR plus Vat

0-20 250,00 zł/mc
21-50 300,00 zł/mc
51-75 370,00 zł/mc
76-100 450,00 zł/mc

Prowadzenie KPiR bez Vat

0-20 200,00 zł/mc
21-50 250,00 zł/mc
51-75 320,00 zł/mc
76-100 400,00 zł/mc

Ryczałt plus Vat

0-20 200,00 zł/mc
21-50 250,00 zł/mc
51-75 320,00 zł/mc
76-100 400,00 zł/mc

Ryczałt bez Vat

0-10 100,00 zł/mc
11-40 200,00 zł/mc
41-50 300,00 zł/mc

Kadry i płace

Umowa o pracę 50,00 zł/os
Umowa cywilnoprawna 30,00 zł/os
Sporządzenie PIT-11 8,00 zł/szt

© 2019 Biuro rachunkowe AquaMarine | Design by W3layouts. Mod By Me